(function (h, o, t, j, a, r) { h.hj = h.hj || function () { (h.hj.q = h.hj.q || []).push(arguments) }; h._hjSettings = { hjid: 1133926, hjsv: 6 }; a = o.getElementsByTagName('head')[0]; r = o.createElement('script'); r.async = 1; r.src = t + h._hjSettings.hjid + j + h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window, document, 'https://static.hotjar.com/c/hotjar-', '.js?sv=');

Danske Byggecentres arbejde i 2021

I 2021 vil vi forsat arbejde for at fremme den grønne omstilling i byggebranchen, mindske svindet hos vores medlemmer, arbejde på materialepasset og øge antallet af ansøgninger til medlemmernes elevuddannelser. Nedenfor uddyber vi hver af punkterne.

Klimadagsordenen

Klimadagsordenen fylder mere og mere, og branchen står overfor en grøn omstilling. Vores medlemmer arbejder hver dag med at sælge og transportere byggevarer til projekter over hele landet. I takt med klimadagsordenens indtog skal vores medlemmer vedlægge stadig mere dokumentation på de solgte byggematerialer. Dokumentation der ikke altid er tilgængelig.

Derfor er det naturligt, at vi i Danske Byggecentre arbejder for at få dokumentation af byggematerialer til at spille en større rolle i den frivillige bæredygtighedsklasse. Dertil ønsker vi en mere ambitiøs målsætning for indfasningen og grænseværdierne i klimaregnskabet. Arbejdet i at sænke grænseværdierne i klimaregnskabet vil føre til et større fokus på den indlejrede energi i byggematerialer. Dette er et område vi også ønsker større fokus på.

Dokumentation bliver tilgængelig i vores database Bygdok.dk, som vi i 2021 fortsat vil arbejde med. Arbejdet varierer fra at indsamle dokumentation til kommunikationsindsatser.

Svind

Svindgruppens arbejde fortsætter ufortrødent i 2021. Vi er i Danske Byggecentre ved at udvikle et system, som gør det muligt at skabe overblik over, hvilke personer der har udført grove kriminelle aktiviteter på tværs af butikker og kæder. Systemet skal samtidig hjælpe politiets opklaringsarbejde og servere bedre anmeldelser for politiet, særligt når det kommer til politikredsoverskridende kriminalitet.

Foruden det nye IT-system har vi følgende tiltag i pipeline for 2021:

- Undervisningsmateriale om svind til fagskolerne

- Tiltag for at nedsætte mængden af tyveri af særlig attraktive varegrupper

- Mindske tyveri af udlejningsværktøj og maskiner

- Dialog med myndighederne om tiltag der kan mindske erhvervsrelateret kriminalitet

Digitalt materialepas

Vi fortsætter vores arbejde med at udvikle det digital materialepas. Det digitale materialepas udarbejdes i samarbejde med repræsentanter fra Henning Larsen Architects, NCC, Bygherreforeningen m.fl.

Materialepasset skal skabe transparens i forhold til, hvad byggematerialer består af. Det sker ved, at materialeproducenterne deklarerer, hvad deres varer indeholder. Hermed får bygherre kendskab til de værdier – og mulige problemstoffer – der kan være en barriere i forhold til renovering og nedrivning. Vi sikrer samtidig, at materialer med skadelige stoffer ikke kommer til at recirkulere og bliver anvendt i nye produkter og materialer.

Det skal gøres let for byggeriets parter at vælge de mest hensigtsmæssige materialer. Her er det ikke mindst byggecentrenes opgave at efterspørge dokumentation hos materialeproducenterne, så vi kan rådgive kunderne bedst muligt. Derfor deltager vi i at udvikle et digitalt materialepas, så det bliver dokumenteret, hvad materialerne består af, og hvordan de i fremtiden kan indgå i vores cirkulære økonomi.

Det digitale materialepas implementeres i ByggeBasen/BygDok. Leverandører kan vælge at sende data digitalt til upload eller indtaste data direkte i en skabelon i ByggeBasen admin.

Rekrutteringskampagne

Rekrutteringskampagnen er en vigtig, fælles indsats – på tværs af kæderne – over for de unge, UU-vejledere og skolelærere. Det er en direkte information om de uddannelser, branchen tilbyder. Kampagnen afvikles i et unikt samarbejde mellem kædernes HR-folk, DB og medlemsforretninger.

Rekrutteringskampagnen 2021 vil have større fokus på de sociale medier ved en målrettet og målbar indsats. Hjemmesiden – www.karrierestigen.dk – kører videre, ligesom vi fastholder de tre rollemodeller, som er taget fra det virkelige byggecenter-liv. Vi forbereder ligeledes en indsats over for landets UU-vejledere, der har vist vores kampagne stor opmærksom og rost os for at være så aktive over for dem – som den eneste branche.

Branchespillet var en stor succes i 2019 og vil igen blive spillet rundt på landets handelsskoler i foråret 2021. Det overordnede formål er, at spillet skal bruges som supplement til undervisningen, og at eleverne synes det er sjovt og underholdende, så de kommer til at tænke på os, når de skal vælge uddannelse og elevplads.

Danske Byggecentre har rigtig mange positive tilbagemeldinger fra lærerne, der gerne vil have, at vi kommer igen på deres skole. Der vil blive udarbejdet eventfilm fra besøgene på skolerne til brug for SOME-markedsføring, ligesom der vil blive udarbejdet lokale pressemeddelelser i forbindelse med besøgene.