(function (h, o, t, j, a, r) { h.hj = h.hj || function () { (h.hj.q = h.hj.q || []).push(arguments) }; h._hjSettings = { hjid: 1133926, hjsv: 6 }; a = o.getElementsByTagName('head')[0]; r = o.createElement('script'); r.async = 1; r.src = t + h._hjSettings.hjid + j + h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window, document, 'https://static.hotjar.com/c/hotjar-', '.js?sv=');

Fremtiden for dansk produceret træ

Træ fra bæredygtigt forvaltede skove er efterhånden gået hen og blevet en hyldevare i de danske byggecentre. Den stigende efterspørgsel på etiske og bæredygtige løsninger er med til at forøge salget af produkter af certificeret træ.

Det sætter krav til skovejerne – både nationalt og globalt. Ved at efterspørge de certificerede produkter, sikrer vi at skovejerne har et incitament til at forvalte skoven efter PEFC’s standarder.

Villa Grenaa – Et dobbeltdokumenteret bæredygtigt byggeri

Året blev skudt godt i gang. I januar kunne bygherre Dennis Friis Thaagaard byde indenfor i familiens nye hus – Verdens første PEFC certificerede parcelhus. Men nu kan huset udover deres PEFC Projekcertifikat, også flotte sig med et DGNB-certifikat – den hårdeste og mest omfangsrige certificering indenfor bæredygtigt byggeri. Og så endda med platin udmærkelse. Efter overrækkelsen af DGNB-certifikatet i oktober måned kunne Dennis Friis Thaagaard for alvor bevise, at Villa Grenaa er et bæredygtigt byggeri.

I samarbejde med Jakobsen Huse ApS, formåede familien bag Villa Grena at bygge et hus, hvor 85 % af alt træet er PEFC certificeret og resten stammer fra ansvarlige kilder. Et flot certifikat, som NEPCon Certificering kunne udstede i januar 2020.

Familien bag Villa Grenaa havde en intention om at implementere så mange bæredygtige løsninger, som det var muligt. Deres DGNB-certificering er et bevis på, at familien er lykkedes med deres projekt. Louise og Dennis Friis Thaagaard begyndte deres ambitiøse byggeprojekt med ønsket om at bevise for de familier, som vælger at bygge nyt, at der findes mange muligheder for at tage aktive bæredygtige valg i deres byggeri. Nu håber de sammen med Jakobsen Huse, at disse naturlige og bæredygtige materialer bliver hyldevarer hos alle underleverandørerne og i byggecentrene.

Læs mere om Villa Grenaas to certificeringer her.

Nye, bæredygtige krav til træbiomasse

En ny politisk aftale fra september 2020 sikrer nu, at skovene får en central rolle i omstillingen fra fossile brændstoffer. Med den nye aftale er bæredygtig træbiomasse blevet sat øverst på den politiske dagsorden, og der er enighed om, at skovene skal bruges til gavn for klimaet, men det skal ske med respekt for skovens dyre- og planteliv.

Den nye politiske aftale sætter hermed krav til, at træet skal komme fra bæredygtigt forvaltede skove. Næsten halvdelen af de danske skove er drevet bæredygtigt efter PEFC systemet, og PEFC står klar til at understøtte, at endnu mere træ også i fremtiden kan indgå i omstilling til gavn for klimaet.

Men hvad vil de nye krav betyde? Først og fremmest sikrer vi, at vores energiproduktion ikke bidrager til ulovlig skovhugst og derudover vil disse nye politiske krav sikre, at flere skovejere bliver certificeret og øger udbuddet af certificeret træ.

- Selvom bæredygtig biomasse er et restprodukt fra skovbruget, så vil kravet om certificeret træ betyde, at der kommer mere bæredygtigt træ på marked til gavn for klimaet og vores danske natur. En skovejer, der bliver PEFC-certificeret, kan levere bæredygtig træbiomasse og samtidig forsyne resten af træindustrien med lokalt dansk træ,

forklarer PEFC Danmarks formand og adm. dir. for Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Læs mere om den nye politiske aftale om biomasse her.

PEFC fortsætter sin udbredelse

21 nye virksomheder har ladet sig certificere siden årets begyndelse. Derudover venter vi fortsat i spænding på at nå de 300.000 hektar PEFC certificeret skov i Danmark - lige nu er omkring 293.000 hektar skov PEFC certificeret, hvilket svarer til omkring 50 % af det danske skovareal.

Der er både mange flere virksomheder og meget mere skov, som kan blive certificeret, og forhåbentlig vil vi resten af året fortsætte den fine udvikling - især med den nye politiske aftale om bæredygtig træbiomasse.

Også på verdensplan fortsætter udviklingen og udbredelsen af PEFC. Nu er 75 % af alt certificeret skov i verden, certificeret under PEFCs systemer. Det svarer til 320 millioner hektar skov. Derudover har PEFC International nået 53 nationale medlemmer, hvori PEFC Danmark er én af dem.

Standardrevisionen – En dansk standard til de danske skovbrug

Arbejdet med den danske standardrevision fortsætter, og det går godt. Arbejdsgruppen er ved at få de sidste formuleringer på plads. Vi forventer, at den nye standard kan præsenteres for PEFC Danmarks bestyrelse og komme ud i offentlig høring i den nærmeste fremtid.

Arbejdet har forløbet med god ro, imødekommenhed og forståelse fra alle interessenter, og diskussioner har både være konstruktive, udfordrende og relevante. Vi har oplevet en mindre udfordring i forhold til Corona, men arbejdsgrupperne har været tilpasningsdygtige og skiftet til online møder har fungeret godt. Ikke desto mindre savner vi selvfølgelig den dynamik, der kommer når mennesker med interesse for skovbrug mødes ansigt til ansigt og taler sammen.

Revisionsarbejdet er for os i PEFC Danmark en meget vigtig proces. PEFC er en global organisation med nationale medlemmer, som alle har meget forskellige og mangfoldige skove. Derfor er landendes drift, behov, traditioner og systemer alle forskellige. Af den grund mener PEFC, at skovcertificering skal være lokal: en dansk skov har behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold. Den reviderede standard, som bliver godkendt af PEFC Danmarks Bestyrelse, skal i sidste ende godkendes af PEFC International.

Læs mere om PEFC Danmarks revisionsarbejde her.

PEFC Fotokonkurrence – Tæt på Skoven, Tæt på PEFC #tætpåskoven2020

12 lande, 8000 billeder, 1 vinder. PEFC Internationals Fotokonkurrence 2020 har endelig fået en vinder. Det var Keril Chairil fra Indonesien, som har taget det fantastiske billede ved Situ Gungung Lake i West Java. Billedet af fiskeren har Chairil kaldet ’Morning Activities’, og det viser, hvor vigtig en rolle skoven har for naturen, men også hvor fantastisk smukke verdens skovene er.

PEFC Danmarks Fotokonkurrence har været veloverstået længe, men den internationale konkurrence har fortsat indtil midt november. De tre vindere af den danske Fotokonkurrence har også deltaget i den internationale konkurrence. Som altid har offentliggørelsen af vinderen af ”Årets internationale PEFC fotograf 2020” være et led i PEFC Week – den årlige samling af alle de nationale medlemmer af PEFC, som altid finder sted i november. Ligesom så mange events i år, blev PEFC Week afholdt online, men trods omstændighederne forløb ugen godt.

Se vinderne af den danske PEFC Fotokonkurrence 2020 her.

Om PEFC Danmark

PEFC er verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtigt skovbrug og PEFC-systemet er forbrugernes sikkerhed for at det træ, der fældes og bruges hele vejen fra savværkerne og ud til de endelige produkter på hylderne, er bæredygtige.

PEFC Danmark er en non-profit forening, og har i 20 år fået støtte fra både skovejere, virksomheder og brancheforeninger. Vi er taknemlige overfor vores medlemskreds, som repræsenterer en lang række virksomheder og foreninger med interesse for bæredygtigt skovbrug. Samt de mange skovejere, som har valgt at lade sig certificere efter PEFC systemet.