(function (h, o, t, j, a, r) { h.hj = h.hj || function () { (h.hj.q = h.hj.q || []).push(arguments) }; h._hjSettings = { hjid: 1133926, hjsv: 6 }; a = o.getElementsByTagName('head')[0]; r = o.createElement('script'); r.async = 1; r.src = t + h._hjSettings.hjid + j + h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window, document, 'https://static.hotjar.com/c/hotjar-', '.js?sv=');

Vigtig dokumentation i ByggeBasen og BygDok

Danske Byggecentre arbejder løbende på, at al relevant dokumentation på produkter indlægges og gøres let tilgængeligt i ByggeBasen og BygDok. På baggrund af et tæt samarbejde med ledende aktører i byggebranchen er DGNB kriterier og et digitalt materialepas således på vej i ByggeBasen og BygDok.

Bæredygtige byggerier og cirkulær økonomi kræver dokumentation, men den er ofte svært tilgængelig, og branchen bruger tit lang tid på at finde den krævede dokumentation, idet de mangler et overblik. Det gælder ikke mindst for vore medlemsforretninger, der fra større entreprenører stilles over for ønsket, eller måske snarere kravet, om at de leverer dokumentation på bæredygtighed sammen med leverancerne.

De to nye tiltag vil gøre det nemmere for såvel medlemsforretninger som øvrige aktører i byggebranchen at få overblik over og rådgive omkring produkter, der kan indgå i bæredygtige byggerier.

DGNB kriterier på vej ind i ByggeBasen og BygDok

Der bygges flere og flere bæredygtige byggerier i Danmark. Specielt DGNB certificerede byggerier vinder frem.

DGNB består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter: Miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, som i DGNB-ordningen suppleres med vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve udviklingsprocessen.

Figur: Helhedstankegangen i DGNB.

De kriterier, der angiver kravene til produkters miljømæssige kvalitet inkorporeres i ByggeBasen og BygDok, således at leverandørerne her kan gøre opmærksom på, hvilke kriterier deres produkter overholder ud fra et indikatornummer/produkttype og kvalitetstrin. Det bliver derved nemmere for såvel de projekterende og entreprenører som byggecentre at vælge og vejlede omkring produkter, der kan indgå i et DGNB certificeret byggeri.

Digitalt materialepas

Vi kender i dag vores fødevarers nøjagtige indhold og holdbarhed. Sådan skal det også være med byggematerialer i vores huse, lyder det fra, Martha Lewis, seniorarkitekt og Head of Materials hos Henning Larsen Architects.

Danske Byggecentre, der deltager i arbejdet med at udarbejde et materialepas, hvor producenter kan deklarere byggematerialers indhold, er enige. Både danskerne og byggebranchen skal blive mere bevidste om, hvad byggematerialerne egentlig består af.

”Når vi køber fødevarer og tøj kigger vi på, hvad det indeholder, hvor det er produceret, og hvor længe det holder. Det skal vi også tænke ind i byggeriet. Materialer med skadelige stoffer påvirker ikke kun miljø og klima – det kan også påvirke menneskers sundhed hele vejen igennem byggekæden fra produktion til nedrivning og genanvendelse”,

siger Martha Lewis, og fortsætter:

”Vi skal derfor skabe transparens i forhold til, hvad vores byggematerialer består af. Det kan ske ved, at materialeproducenterne begynder at deklarere, hvad deres varer indeholder. Hermed får bygherre kendskab til de værdier – og mulige problemstoffer – der kan være en barriere i forhold til renovering og nedrivning. Vi sikrer samtidig, at materialer med skadelige stoffer ikke kommer til at recirkulere og bliver anvendt i nye produkter og materialer”,

siger Martha Lewis.

Digitalt materialepas på vej i ByggeBasen og BygDok

Danske Byggecentre arbejder i øjeblikket sammen med Martha Lewis og en række andre vigtige aktører i byggebranchen om at finde løsninger til at implementere et digitalt materialepas i byggebranchen.

Det nye materialepas vil være en frivillig ordning, hvor producenterne tydeligt deklarerer, hvilke stoffer deres produkter indeholder. Hermed kan byggecentre, arkitekter, rådgivere og entreprenører søge præcis og målbar viden om byggematerialernes indhold og egenskaber.

Materialepasset vil kunne uploades direkte i ByggeBasen og BygDok. Sidstnævnte er byggeriets database for dokumentation af byggematerialer, som samtlige byggeriets parter har fri adgang til.

”Det skal gøres let for byggeriets parter at vælge de mest hensigtsmæssige materialer. Her er det ikke mindst byggecentrenes opgave at efterspørge dokumentation hos materialeproducenterne, så vi kan rådgive kunderne bedst muligt. Derfor er vi del af at udvikle et digitalt materialepas, så det bliver dokumenteret, hvad materialerne består af, og hvordan de i fremtiden kan indgå i vores cirkulære økonomi”,

siger Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre.