(function (h, o, t, j, a, r) { h.hj = h.hj || function () { (h.hj.q = h.hj.q || []).push(arguments) }; h._hjSettings = { hjid: 1133926, hjsv: 6 }; a = o.getElementsByTagName('head')[0]; r = o.createElement('script'); r.async = 1; r.src = t + h._hjSettings.hjid + j + h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window, document, 'https://static.hotjar.com/c/hotjar-', '.js?sv=');

Formand for Danske Byggecentre Carl Bladt Hansen.

Coronakrisen og klimadagsordnen prægede 2020

2020 blev i høj grad formet af Coronakrisen og klimadagsordnen. Fra Mette Frederiksen i marts lukkede Danmark, har Coronakrisen været det altdominerende emne. I Danske Byggecentre har vi aktivt spillet en rolle i at holde gang i byggeriet og vejlede medlemmerne om korrekt arbejdsgang. Foruden Coronakrisen har klimadagsordnen fyldt meget, hvilket vores arbejde i årets løb bevidner.

Coronakrisen har siden marts haft store konsekvenser for dansk økonomi og den danske byggebranche. Byggebranchen slap heldigvis for nedlukningen og har gennem hele krisen været med til at holde de økonomiske hjul i gang.

Vi har sammen med byggeriets øvrige organisationer gentaget behovet for økonomiske håndsrækninger til branchen. Det har regeringen lyttet til og har i den forbindelse søsat flere initiativer, der skulle understøtte byggeriet i den svære tid. Det har blandt andet resulteret i, at det kommunale anlægsloft er suspenderet for 2020, og regeringen har foreslået at hæve beløbet i håndværkerfradraget midlertidigt.

Byggeriet og de danske byggecentre har til trods for svære vilkår klaret sig strålende. Dette skyldes foruden de førnævnte økonomiske tiltag, at man i byggecentrene oplevede en utrolig stigning af salget til private kunder. I Danske Byggecentre har vi fra starten af Coronakrisen advokeret for at branchen undgik nedlukning. Vi har sideløbende informeret medlemmer om korrekt arbejdsgang under Coronakrisen.

Adm. direktør for Danske Byggecentre Palle Thomsen.

Klimadagsordnen

Klima og miljø er et stadig varmere emne i byggebranchen og har været det de seneste år. Det er bestemt noget, vi mærker til ude hos de danske byggecentre, hvor vi oplever en hastigt voksende efterspørgsel efter miljøcertificeringer og dokumentation for byggevarers bæredygtighed. Derfor lancerede Danske Byggecentre i 2019 bygdok.dk.

I 2020 har vi kommunikeret om mulighederne i BygDok, hvor rådgivende, udførende og bygherrer kan finde dokumentation om bæredygtige produkter til byggeriet. Udover dokumentation for bæredygtighed åbnes der for adgang til lovpligtig dokumentation som sikkerhedsblade, CE-mærkning og monteringsvejledninger. I 2021 vil vi fortsætte arbejdet med at sprede kendskabet til Bygdok.dk og arbejdet i at skaffe dokumentation til databasen.

Foruden arbejdet i byggecentrene har vi gennem forskellige kommunikationsindsatser fremhævet behovet for en klimabevidst byggebranche og behovet for dokumentation på byggematerialer. Det er gennem året blevet til adskillige møder med politikere, foretræde for boligudvalget og miljøudvalget, pressemeddelelser, debatindlæg, interviews og en podcast serie på 5 afsnit.

Byggeriets klimapriser

På grund af Coronakrisen blev vi desværre nødt til at aflyse den stort anlagte og fuldstændigt udsolgte BYGGERI’20 messe i Fredericia. Vi måtte som ansvarlig arrangør følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og valgte derfor at udskyde messen til 2022.

Senere på året lykkedes det at samle repræsentanter fra branchen og afholde kåringen af Byggeriets Klimapriser. Det var vigtigt for os at hylde de innovative løsninger og virksomheder, der hver dag arbejder for at forbedre og forgrønne byggebranchen. Særligt i år - på 10 års jubilæet for priserne – valgte vi at uddele fire priser nemlig klima, energi, miljø - og arbejdsmiljø, som den nye i klassen.

Svind

I 2020 udbyggede vi svind-taskforcen. Vores medlemmer taber hvert år værdier for et 3 cifferet million beløb, og vi har arbejdet hårdt for at nedbringe dette tal. Taskforcen har i år arbejdet på forskellige tiltag, der alle har til opgave at nedbringe svindet.

Vi har fortsat arbejdet og har i år udviklet undervisningens materiale til brug på erhvervsskolerne. Dertil har vi været i dialog med myndighederne for at øge fokus på erhvervsrelateret kriminalitet og vi arbejder målrettet for løsninger på at begrænse svindet af særligt attraktive varegrupper.

God læselyst.

Carl Bladt Hansen

Formand

 

Palle Thomsen

CEO